Bilopphuggeri

I 1978 innførte Norge vrakpanten for å bli kvitt mange av de oppbrukte bilene som ble satt rundt omkring i naturer.

Dette ført til gode resultater og i de siste årene har innsamlingsgraden vært over 90 prosent. Dette har også ført til gjenvinning av brukte bildeler, slik at både miljøet og lommeboka blir spart. Noe alle er tjent med.

 

Alle bileiere som leverer sitt kasserte kjøretøy til oss, som er en godkjent oppsamlingsplass, vil på visse vilkår få utbetalt en vrakpant på 3000 kr.

Nyttig informasjon angående vraking av bil

  • Taket må ikke trykkes ned før levering. Da blir miljøsaneringen vanskelig, og kan påføre eier ekstra kostnader. Er det mot formodning behov for å trykke ned taket på grunn av transport eller annet, må det tas kontakt med biloppsamlingsplassen på forhånd.

  • Bilen leveres med hel, og ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget, jamfør § 10 i forskrift om kasserte kjøretøy av 26. juni 2002.

  • Biler som er delt ved levering til biloppsamlingsplassen, skal det ikke skrives vrakmelding for. Ordningen omfatter person- og varebiler under 3500 kilo, samt kombinerte biler uansett tillatt totalvekt og beltemotorsykler, minibusser og campingbiler.
  • Bileier har anledning til å fjerne dører, skjermer og motor før innlevering. Man skal i utgangspunktet ikke skjære i bilen med skjærebrenner for å ta ut deler.

  • Bileier kan forøvrig fjerne hjulene umiddelbart etter at bilen er levert på oppsamlingsplassen. Oppsamlingsplassen tar fritt i mot de fire hjulene bilen står på, samt reservehjulet. Flere hjul kan ofte leveres etter avtale og kan tas betalt for.

  • Dekkforhandlere har plikt til fritt å ta imot kasserte dekk, uten felg, jamfør forskrift om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.